Ingewikkeld, verward en de draad kwijt zijn…

Het trottoir hier in de straat ligt open. Ik kijk met verwondering naar al die buizen en draden. ‘Ik heb me vroeger nooit gerealiseerd dat het zo druk is onder de grond’, vertelde de werkman me, ‘en alles loopt door elkaar!’

Niks geen keurige koker met een bundel kabels, het is een wirwar van leidingen. Als waarschuwing hebben kabelleggers van vroeger oranje en groene plastic stroken over de leidingen gelegd. Desondanks kost het de werklieden van nu de grootste moeite om alles heel te houden.

Ingewikkeld, verward en de draad kwijt zijn ben ik nooit zo letterlijk tegengekomen als nu bij ons voor de deur.