Vakantie

In mijn bagage zit altijd een tekenboekje. Nadat ooit mijn camera kuren kreeg, ben ik begonnen om indrukken weer te geven met een schetsje. Dit is een van mijn eerste schetsjes op een terrasje in Portugal. Ik had nog geen verfdoosje. Het bruin in dit schetsje is het restje uit het kopje met een espresso.

De ene keer lukt het schetsje beter dan de andere keer, maar als ik die boekjes doorblader dan komt de situatie en het moment van tekenen altijd terug, meer dan bij het terugzien van een foto.

Aan de kleuren herken ik de landen, Italië wil groenblauw en verschillende gelen, Duitsland heeft altijd bruin in het groen, bij ons is het groen meestal geelgroen. Dit jaar is het anders: in Drente geen zwartbonte koeien in een groene wei, maar bleke koeien in een savanne-achtige entourage…

Efficiënte looprichting

Bij het zoeken naar gegevens over mijn opa (J.W. Janzen architect, 1891-1957) lees ik het nodige over de keukeninrichting van een eeuw geleden. Er wordt o.a. gesproken over de efficiënte looprichting.

Ik moet er aan denken terwijl ik voor de zoveelste keer het teiltje, met opgevangen water zonder zeep, uit de gootsteen naar buiten breng om de dorstige tuin dan tenminste van wat afvalwater uit de keuken te voorzien.

Is het efficiënt? Ik neem de kortste route naar de meest slaphangende plant, de ene keer met wat meer en de andere keer met wat minder water. De eventuele tussenfase van een gieter sla ik over.

Hoog zomer

Het is warm en heet!

In het blog van 26 juli 2013 memoreer ik dat de hitte in de tijd van de diligence al bezongen werd’  ( Het was een dag van groote hette, en de lucht was drukkend zwaar… E. Laurillard).

Het versje ‘Juffrouw Scholten is vandaag gesmolten‘ van Annie M.G. Schmidt, vertelt ons dat de warme dagen ongemakken kunnen veroorzaken…

Hier is verder niets aan toe te voegen!

Genen

Momenteel ben ik bezig om uit te zoeken wat mijn grootvader tijdens zijn leven gedaan heeft – hij was architect – en wat voor mens hij is geweest.

Kennelijk zit het in onze genen om goed om je heen kijken. In een krantenknipsel uit de Haagsche Courant van 23 december 1954 lees ik n.a.v. het nieuwe kantoorgebouw voor de Aramco aan de Laan van Meerdervoort: ‘De lichte, practisch gebouwde lokaliteiten, voor een groot deel met verstelbare wanden, de ruime gangen en alle mogelijke nieuwe snufjes maken het tot een der modernste kantoorgebouwen, die na de oorlog in onze stad zijn neergezet. Zo zijn b.v. in de liften alleraardigste linoleumsneden aangebracht, “omdat”, zo verklaarde de heer Janzen, ” de mensen in een lift elkaar altijd zo dom staan aan te staren. Nu hebben ze iets om naar te kijken.”

Wonderlijk genoeg hangen bij mij in de praktijkkamer ook met zorg uitgezochte tekeningen op strategische plekken, zodat je een doel hebt om naar te kijken en je daarmee je beweeglijkheid aanzienlijk kunt vergroten. Hier hangt een afbeelding van twee leeuwen, waarvan de ene terugkijkt als je op de bank zit en rechtsom draait. Draai je linksom dan is het zicht op een stukje Den Haag, de Gotische Zaal met de kastanjeboom en ertussen het beeld van Koningin Wilhelmina. Ik vraag me nu af wat voor afbeeldingen er in die lift gehangen hebben… Zou er iemand zijn die dit leest en me het antwoord kan geven?

Kneden

Massage is een van de vaardigheden van een goed opgeleide fysiotherapeut. Heilgymnastiek en massage is de oude benaming van het beroep, tot fysiotechniek toegevoegd werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw.

Het woord techniek wekt bij mij in eerste instantie, de gedachte aan een apparaat. Gestructureerd handelen is een vorm van techniek, de kneepjes weten nadat je de basisvaardigheden onder de knie gekregen hebt. Uitvinding, bouwkunst, natuurwetenschappelijke of technische wetenschappen worden ook genoemd wanneer je op wikipedia de betekenis van het woord techniek opzoekt.

Ik heb lang geleden van mijn moeder geleerd om deeg voor appeltaart te kneden. Op een zeker moment weet je wanneer het deeg goed is en dat het even moet rusten voordat je er verder wat mee gaat doen. Terug naar massage. Om goed te masseren heb je een basistechniek nodig, het gevoel in je handen ontwikkelen, zodat je handen weten waar je mee bezig bent. Ik kan iedereen aanraden om eens zelf deeg te kneden en een taart te bakken! In dit seizoen is er veel meer fruit dan alleen appels…