Teksten


Ontwikkeling en evaluatie van een bewegingsprogramma ter preventie van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat voor musici werkzaam bij het Noord Nederlands Orkest (NNO). (pdf – 18mb)
K. Reynders
M.H.G. de Greef
H.J. Hesselink
N. Fopma
J. Toussaint

Werkgroep Bewegingswetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
9 juli 1996


Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
jaargang 22, nr 10 / december 2014
Musculoskeletale letsels bij musici en dansers,
Blessures bij musici en dansers: vier casus
Ron Diercks, Mitzy Reinders, Rike Hesselink