Hermes, waar ben je?

In het blog van 20 juni 2010 vroeg ik me af hoeveel mensen naar boven kijken om te zien hoe Hermes bovenop de Korenbeurs het reilen en zeilen op de Vismarkt in de gaten houdt. Hermes, de god van dieven, handelaars en bovendien de boodschapper van de goden. 

Afgelopen vrijdag liep ik over de Vismarkt. Geen marktkramen op de gebruikelijke plekken: er is Mei-kermis in Groningen. Onwillekeurig kijk ik toch naar boven, nu door het reuzenrad heen….maar waar is Hermes gebleven??

Kennelijk heb ik lange tijd niet naar boven gekeken. Een kleine zoektocht op internet geeft helderheid: Het zinken beeld van Hermes is in restauratie