Brief met postzegel

De kleine man hoort de brievenbus klepperen, loopt naar de voordeur, kijkt en roept: ‘Ja, er is een brief!’

Hij bestudeert de enveloppe nauwkeuriger, wijst op de postzegel met een molen erop en zegt:’ Dat is van de molenaar.’

Hoelang zullen kinderen nog weten dat je een brief kunt schrijven die je in een enveloppe stopt, een postzegel erop plakt en naar de brievenbus in de buurt brengt in de veronderstelling dat de geadresseerde jouw brief de volgende werkdag op de mat zal vinden…