Kruipen en…

Ik zie het eenjarige meisje kruipen. Van bovenaf gezien (zie tekening) valt op hoe ze haar linkerarm naar voren plaatst en tegelijk de rechterkant van haar bekken mee naar voren neemt, het rechterbeen schuift onderdoor. Daarna hetzelfde met de andere kant. Vooral die zijwaartse bewegingen vallen op bij het vooruitkomen. En dat gaat supersnel!

Ondertussen breidt ze haar bewegingsvaardigheden uit. Staan terwijl ze zich ergens aan vasthoudt en de trap op klauteren kan ze al, maar echt lopen lukt nog niet. Ze pakt je wel graag met twee handen en zo werpt ze haar ene kant en dan de andere kant vooruit net als bij het verplaatsen van een zware kast.

Tijdens het kruipen zie je hoe ze al probeert om er een voet en een knie actief bij te betrekken, zoals bij het klauteren op de trap. Het is de voorbereiding om straks op twee benen te gaan. Maar nu gaat het kruipend nog veel makkelijker en sneller…