Lely

Destijds stond het beeld naast de Stevin Sluizen bij de Afsluitdijk. Met een dikke jas aan, de zeewind trotserend, kijkt hij in de verte naar de inpoldering van het IJsselmeer. Het is het beeld van Mari Andriessen van Ir. Lely.

Zou Lely het daar bij die sluizen misschien te tochtig gevonden hebben? Het beeld is verplaatst naar het Monument op de Afsluitdijk, de plek van de afsluiting van de Zuiderzee. (werkelijke reden: verkeersveiligheid.)

Met de trein door de polder kijk ik op station Lelystad naar buiten en daar zie ik nu dezelfde Lely hoog boven op een zuil. Niet weer verplaatst, maar dit is een dubbelganger die een voorkeur heeft voor zuidenwind.