Hoofddeksel

Hoofddeksel is zo’n mooi beeldend woord. Ik moest eraan denken toen ik deze week iemand tegenkwam die een pet op had. Geen achterstevoren gedragen honkbalpet, maar een klassieke ruitjespet. 


Ooit heb ik iemand horen uitleggen dat je, bij het opzetten van een pet, het hoofd naar voren buigt. Dan zit hij klem wanneer je je hoofd weer opricht. Het zou te maken hebben met je schedelbotten.


Het is onbewust. Je zet een hoofddeksel niet recht bovenop je hoofd, zoals je een deksel recht op een pan zet. Een pan beweegt niet uit zichzelf. Wij wel: je naar voren gebogen hoofd voegt zich in het hoofddeksel en richt zich dan weer op.