Fiets

Hoe verschillend zitten mensen op hun fiets! Niet alleen door het unieke van het persoonlijke, maar ook door het soort fiets en de omstandigheden.

Zoals je iemand aan zijn loopje kunt herkennen, zo zie je dat persoonlijke ook op de fiets. Voorover of juist rechtop, beide handen aan het stuur of één arm losjes naar beneden hangend. Soms fietst het hele lijf mee, soms draaien alleen de benen hun rondjes. Tegen de wind in of de heuvel op weer anders dan met de wind mee.

Let eens op het kind dat naast een volwassene op een eigen fietsje fietst… De rustig ronddraaiende pedalen van de grote fiets naast dat kleine snelle rondje van de trappertjes van het kind. Je wordt er bijna moe van wanneer je er tijdje achter fietst en naar het kind kijkt!