De Druiven der Gramschap

Soms lees je een boek en dat pakt je.. Je kent de schrijver en je vraagt je af wat hij nog meer geschreven heeft. Dit keer is dat John Steinbeck.


Het boek wat ik deze week van hem heb gelezen is De Druiven der Gramschap. (de oorspronkelijke titel in het Engels: The Grapes of Wrath.) Wat is een ander woord voor gramschap? Ik zoek de vertaling op van wrath: toorn. Kijk ik bij gramschap dan vind ik boosheid, drift, gram, verbolgenheid, verontwaardiging, wrevel en woede.


De betekenis van een woord als tafel of school is makkelijk te begrijpen. Woorden met een gevoelswaarde zijn lastiger. Die zijn niet te pakken met je handen, je kunt de betekenis wel aanvoelen. Lees dit boek en je weet precies wat wrath of gramschap betekent…