Lopen op locatie

Het bedienend personeel loopt met vaart om de bestellingen naar de tafels te brengen. Dan ineens loopt een serveerster opvallend langzaam voorbij. Ze houdt een groot diep bord met twee handen vast, haar blik is op het bord gericht.


Ze komt zichtbaar opgelucht in tempo terug. We raken in gesprek over het lopen met een bord soep. Het is een delicate kwestie dat lopen met een bisque. De soep moet binnen de kaders van het bord blijven, de garnalen mogen niet op de rand van het bord terecht komen.


Later loopt ze vlot met drie dinerborden, twee op haar linkerarm en eentje rechts. Ze lijkt achter haar linkerarm aan te lopen. Verrassend toch hoe het lopen niet alleen persoonsgebonden maar ook situatiegebonden is! (zie ook 10 juni 2016)