Hermes

In Rome zag ik de indrukwekkende plafonds van de Villa Farnesina. Afbeeldingen uit de Griekse mythologie. Mijn oog valt op Hermes.

Over Hermes heb ik al eens verteld dat hij, behalve de god van de zakkenrollers en handelslieden, ook de god van fysiotherapeuten is. Dat laatste vanwege de beweeglijkheid die nodig is voor de fysieke uitoefening van het beroep, maar ook om je mentaal te kunnen inleven in de beweeglijkheid van de ander.

Hermes eerst op het plafond en dan loop ik later langs een bloemenwinkel. Ik zie het symbool van de fleurop levensgroot op de etalage geplakt: Hermes! Dat ik hem hier in Nederland nooit zo duidelijk gezien heb, maar wel in Rome…