Blikvangers 3


Het Rijksmuseum toont momenteel ‘Alle Rembrandts’ en dat zijn er heel veel!

Ik beperk me tot twee zalen met etsen. Het is bijzonder dat zoveel kleine stukjes papier bewaard gebleven zijn. Al die gezichtsuitdrukkingen en hoofddeksels! Je kunt er heel dichtbij staan en goed kijken.

Bijbelse verhalen waren in die tijd ook een bron van inspiratie. Serieuze afbeeldingen, maar ook eentje met humor. De engel verlaat de familie van Tobias. Je ziet alleen nog de benen van de engel met het geflabber van gewaden.