Bewegen door het leven


‘Later als ik groot ben, dan…‘ Dat is een gedachte, die je koestert als je klein bent en op tijd naar bed gestuurd wordt of als je niet naar de televisie mag kijken voordat je huiswerk af is.

Daarna volgt doorgaans een periode met ambitie en ondernemerszin na een opleiding. Zoeken naar balans tussen werk, huis, familie, vrienden en ontspanning. Ook je kennis en ervaring kunnen doorgeven en overdragen.

Nog een sprong in de tijd: de tijd van pensionering.
In het Frans spreekt men van retraite, zich terugtrekken. Dat laatste is echt niet achter de ramen naar buiten turen, maar selectief de dingen doen waar je je prettig en tevreden bij voelt. Dat kan écht als je groot geworden bent!