Lezen in bed

Het Drents Museum in Assen gunt ons een blik op het dagelijks leven in de Verenigde Staten van na 1945: The American Dream. Sommige schilderijen vallen op door de herkenbaarheid. Ik noem er één: Will Barnet schilderde een lezende vrouw in bed (Woman Reading, 1965 ). Ze leest of misschien leest ze niet en kijkt ze onder haar boek door naar de schilder. Ze is niet alleen met het boek en de schilder op dat moment, ze heeft er een kat bij.

Over hoe het is met katten in bed verwijs ik naar Rudy Kousbroek. Over het lezen in bed is wel wat te vertellen. Lang niet alle boeken zijn er geschikt voor: erg afhankelijk van de grootte en het gewicht van het boek. En zijn de letters goed leesbaar? Bovendien: is het boek zo spannend dat je de hele nacht blijft doorlezen of is het slaapverwekkend?

Het gevaar dreigt: lamme armen en kramp in je vingers! Ga je op je zij liggen na verloop van tijd, dan schuift het boek weg of het valt dicht en dan heb ik het nog niet eens over de houding van de lezende. Nee, lezen in bed is niet echt ideaal. Mooi om door een schilderij te beseffen dat we graag in bed een boek willen lezen of wordfeuten op een tablet, maar ergonomisch is het eigenlijk een ramp.

n.b. Will Barnet schilderde de lezende vrouw met kat ook in zijlig.