Beweging buiten het wifi-bereik

We zijn in een ‘niet in kaart gebracht’ gebied in Nederland. Onverharde wegen, bosranden, weilanden, veengebieden en pikzwarte nachten. 

Ook hier is beweging. De wolken in de lucht. Op het land een kudde koeien, die zich al grazend langzaam verplaatst naar de andere kant van het begrensde land. De bomen deinen door de wind en maken een ruisend geluid. Uit het keukenraam kijk ik naar buiten en zie een ree met twee kalfjes achter zich aan voorbij flitsen. 

Zingende en fluitende vogels met geluid dat ik niet kan thuisbrengen. Konijnen en hazen op het gras naast het huis, een mol zit er onder de grond en laat ‘s morgens een nieuw zwart bultje zien waar hij geweest is. En binnen steeds maar weer die vliegen… Het beweegt hier, rustiger en trager dan in de stad.