Het Protocol

Het Protocol is iets, wat ik als kind aan de Koningin koppelde, alleen aan haar. Het is een ding of eventueel een boek, waar mannetjes uitkomen, die dan de Koningin in het oor fluisteren: ”Majesteit, wel uw voeten vegen voordat u over de rode loper naar binnen gaat!”

Protocol kopieklein

Het Protocol heeft de laatste jaren veel jonkies gekregen. Er zijn ineens heel veel protocollen, die dan ook wel richtlijnen genoemd worden. Dat klinkt heel anders, want van richtlijnen mag je afwijken als je daar een goede reden voor hebt. Je kunt een andere lijn volgen, zijlijnen en hoofdlijnen, misschien een dwarslijn of een gekruiste lijn en er een heel lijnenspel van maken, als je maar niet in de knoop raakt. Op dat moment is het handig om terug te gaan naar die richtlijn als hoofdlijn. Zo wordt je creativiteit gestroomlijnd. Het oude en het net-ontdekte kunnen samen komen tot iets nieuws. Niet vastroesten in hetzelfde te herhalen, leve de ontwikkeling!