Slow food

 

De tijd nemen voor iets als reactie op het snelle, vluchtige en zes dingen tegelijk doen. De slow food beweging, als reactie op fast food, is er een voorbeeld van. Aandacht voor de oorsprong van producten, de smaak vergroten door de tijd te nemen om iets klaar te maken en ervoor te gaan zitten om te proeven.

Dat principe geldt ook voor het lezen van een boek: zin voor zin lezen om te begrijpen wat er staat. Misschien nog eens een boek uit de kast halen om het opnieuw te lezen.

Ook voor bewegen gaat het op. Joggen, fitness…gericht op conditie, hart/long functie. Snelheid en kracht. Niet verkeerd. Wat staat daar tegenover? Souplesse, ontspanning en coördinatie. 

Slow food kopieklein

Waarom weten we onze gebruiksaanwijzing niet? Waarom krijgen we geen handleiding mee en moeten we dat allemaal zelf uitvissen? Het is kennelijk iets zoals de titel van de romancyclus van Marcel Proust: ‘Op zoek naar de verloren tijd.’ Pas wanneer je merkt dat het functioneren niet meer iets vanzelfsprekends is, komt de aandacht voor het wat, hoe en waarom van het bewegen.

Dit als introductie om de komende weken een enkel aspect uit de onmetelijke chaos van ‘slow movement’ wat nader te beschouwen.