Erfgoed en Fysiotherapie

Het cultureel erfgoed hier in Stad en Ommelanden is kwetsbaarder geworden door de aardbevingen t.g.v. de gaswinning. Een sprong naar mijn beroep: wat voor erfgoed heeft de huidige fysiotherapie? Hoe zuinig zijn we daarop? Vragen om eens over na te denken…Erfgoed is iets anders dan geschiedenis, erfgoed is actueel, geschiedenis is geweest. Wat heeft de fysiotherapie behouden uit het verleden en wat blijft actueel?

Het eerste wat zo bij me bovenkomt, zijn de Zander Instituten. (Groningen had de primeur daarvan!) Voorloper van het fitness instituut of is het huidige oefenen met apparatuur iets ouds in een nieuw jasje? Iets tijdelijks wat verdwijnt en dan later misschien weer opduikt?

Zanderen-2

Oefenen, weloverwogen bewegen, massages, baden en het toevoegen van prikkels op verschillende manieren, alles ter bevordering van het algemeen welbevinden en het leren omgaan met beperkingen is al bekend vanuit de oudheid.

De manier waarop en de aandacht hoe, fluctueert. Het erfgoed bestaat uit het besef van de achtergrond van methode’s en verdieping van de techniek. Toegepaste ervaringskennis en de overdracht ervan is te rangschikken onder het behoud van erfgoed van de fysiotherapie.