Voetganger rood en voetganger groen

In Gdansk viel me een variatie van voetgangerslichten* op. De vorm van het hoofd is geen bolletje, het is een dwarsliggend ovaal bovenop een figuurtje.

voetgangerslicht rood Gdansk kopieklein

Het rode figuurtje staat in een evenwichtspositie. Het hoofd breed afgebeeld, is niet zo gek wanneer je bedenkt dat we liggend in rust altijd kort en breed worden. Een groot en breed steunvlak nodigt uit tot ontspanning. Zo’n ontspanningsmoment lijkt hier ingelast te zijn: je hoeft niks, je mag wachten, de sleur van dagelijkse actie wordt onderbroken.

voetgangerslicht groen Gdansk - kopieklein

Het groene figuurtje zet zich in beweging met een voet, die het afzetmoment laat zien. Er is sprake van een duidelijke actie, ook al ontbreken de kniegewrichten. Een klein steunvlak. Actieve armen vallen op. Door het ene been wat vooruit gezet wordt, volgt de andere arm in de bewegingsrichting naar voren. Echter het hoofd verandert niet van vorm, zoals de aerodynamische helm van een wielrenner dat juist wel toont om snelheid te ondersteunen.
Bij dit voetgangerslicht blijft het hoofd breed. Puur vanwege het koesteren van een blik die breed moet zijn uit veiligheidsoogpunt?

*zie: 28 mei 2011