De Knie als tijdsgewricht

Dit jaar wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht. Het jaar 1914, het is nu honderd jaar later. Een losse knie, unverletzt, geht einsam durch die Welt… Die knie uit een gedicht van Christian Morgenstern* is niet te tekenen, dit filmpje op youtube* zegt meer. *aanklikken