Het open raam

In het Groninger Museum hangt een schilderij van Pierre Bonnard, een blik naar buiten vanuit het open venster. Het aardige daarvan is, dat ik meekijkend met het oog van de schilder, het gevoel heb om op vakantie te zijn in Zuid-Frankrijk en vanuit mijn bed naar buiten kijk…

Raam Bonnardkopieklein

Sta je voor een raam en je kijkt naar buiten om het uitzicht te bewonderen, dan zie je de verte, de horizon, de ruimte. Nu zie ik maar een deel. Deze blik wekt mijn fantasie: wat is er daar buiten nog meer te zien? Wanneer ik het écht wil weten, dan zal ik in de benen moeten komen om zelf uit dat raam te kijken. Ik krijg zin om naar Zuid-Frankrijk te gaan!