Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar is begonnen. Bijna vergeten dat dit een bedacht moment is in een continuïteit. Het dag- en nachtritme is een gegeven. De verschillende jaartellingen zijn er later bijgekomen. Een jaarwisseling lijkt op weglopen en weer binnenkomen tijdens een doorlopende voorstelling.

Indeling van de tijd in seizoenen kan heel goed zonder cijfers. Dan worden we nooit ouder, misschien wel wijzer. Verhalen over de zomer in contrast tot de winter of over de natte en de droge tijd. Een eerste telling ontstaat dan door afspraken zoals elkaar treffen tijdens de eerstkomende volle maan of vóór de zon weer op het hoogste punt aan de hemel staat na de nacht. We gaan met de kippen op stok.

kippen 001kopieklein

Zonnewijzers hebben altijd iets vrolijks door die zichtbare schaduwzijde. Het is een bijzondere indeling van een tijd die er is. De opschriften van zonnewijzers hebben daar soms een bepaald commentaar op. Díe tijd relativeert zeker de trein met drie minuten vertraging, maar het geeft chaos als we erin blijven steken. 

Ordeningen hebben we graag of het nu van de tijdsindeling is of van andere fenomenen. Iedereen die goed is in iets, ziet ordeningen, ervaart ordeningen, heeft ordeningen in de vingers en blijft zich in ordeningen verdiepen.

Betrokkenheid en in beweging blijven als wandelende zonnepanelen is misschien wel iets om in de huidige lineaire tijd even bij stil te staan.