Natuurlijk?

Deze week een foto. Mooie lijnen en veel hoeken, allemaal om dat minuscule spontaan opgekomen bloeiende viooltje beter uit te laten komen! Geluidloze muziek op een onverwachte plek.

foto viooltje achterdeur
Over violen gesproken…ik hoor mensen nogal eens zeggen dat de houding van violisten zo onnatuurlijk is. Is dat wel zo?! Wanneer je naar de bewegingspatronen kijkt, dan is er niets onnatuurlijks aan, mits iemand maar voldoende mobiliteit heeft en voldoende compensatiemogelijkheden kan aanspreken als dat nodig is. Wat wel opvalt is het asymmetrische. Een gedraaide houding van de romp naar links. Dat betekent dat je de tegenovergestelde beweging niet mag vergeten. Dat asymmetrische komt in veel bezigheden en beroepen voor. Eenzijdigheid dus. Om het bij instrumenten te houden: fluitisten en harpisten draaien altijd de andere kant op, naar rechts.
Er zijn neutrale bewegingen om voor jezelf uit te vissen wat je voorkeursdraai is en hoe je de moeilijke draai kunt vergroten om de makkelijke kant ruim te houden op termijn, want gewoonten pakken je ongemerkt in. Iets wat je nooit doet, verleer je en raak je kwijt.
De praktische uitvoering? Nee, dat gaat niet via een blog. Dat is praktijkwerk. 

En die ‘hoge positie op de e-snaar’? De linkerarm draait in z’n geheel ver door naar binnen. Nog steeds natuurlijk? Ja, kijk naar een van de afbeeldingen uit de Sixtijnse Kapel! Niemand zal zeggen: ‘wat ziet dat er onnatuurlijk uit!’ Dezelfde houding als bij een violist met een hoge positie op de e-snaar, alleen zonder viool!

sixtijnse Kapel vioolhouding 2 001 - kopieklein

Met wat zoeken op deze site: ze zit op het plafond, aan de rechterkant wanneer je recht voor het altaar staat.