vaardigheden

de merels verlieten het nest op de ochtend dat ik het ziekenhuis uitkwam. uitgebreid de tijd om te zien hoe pa en ma wormpjes blijven aanvoeren en hun kleintjes opjutten om te vliegen inplaats van dat halfslachtige gefladder met het hier en daar blijven steken. dat nieuwe vaardigheden voor jonge merels spannend zijn, is te zien aan de schijterij op de takken van de vijgenboom!

gelukkig gaat het met het aanleren van mijn vaardigheden wat subtieler. mijn linkerhand kan nu bijna blind typen met gebruik van alle vingers, alsof ik bezig ben met een piano-etude voor de linkerhand. mijn rechterhand heeft zich in een week op de piano een octaaf meer verworven, ik kan nu drie octaven halen terwijl het er begin van de week met moeite twee waren. niet alleen chromatisch (alle witte en zwarte toetsen na elkaar) maar ook gewoon C, dus de witte toetsen zonder de zwarte met de bijbehorende voorgeschreven vingerzetting. een docent zou gaan jubelen hoeveel ‘bodem’ of ‘gewicht’ ik per aanslag maak, zelf ben ik ontevreden dat ik alleen een rij toetsen achterelkaar kan aanslaan op één manier. mijn linkerhand kan wel muziek maken, maar rechts blijft nog bedroevend achter. geduld rike, die operatie is pas een week geleden…