PinkPop

Ook dit jaar weer een merelnest in de blauwe-regen. Het is PinkPop in de tuin: het piept, hipt en de jonge mereltjes doen hun eerste pogingen om te vliegen.


Een moedig mereltje stapt zelf de wijde wereld in.

Een voorzichtig mereltje blijft steken in de sering. Pa komt extra krachtvoer brengen: een van de laatste kersen hier uit de boom. (foto aanklikken om te vergroten)

Nog een poging om te vliegen.

Het is bijzonder dat je bij die kleine merels de vleugels echt op en neer ziet bewegen. Bij volwassen merels zie je alleen het gevolg van die vleugelbewegingen.


Dit mereltje kwam op de geur van mijn Hesselink Koffie af. Of zou ze zich met het blog willen bemoeien?

Intussen zijn ze allemaal aan het buiten spelen, met wat toezicht van pa en ma, tot ze hun eigen weg gaan.