Trappen en treden

Bij de trap afgaan denk ik acuut aan het gevoel van in de auto zitten en over betonplaten rijden: alsof op je achterste de trap afglijdt… kaboem..kaboem..kaboem…

Veel huizen aan de Herengracht in Amsterdam geven je de mogelijkheid de ene kant de trap op en aan de andere kant de trap af te gaan. Op de Keizersgracht hebben de trappen op een enkele uitzondering na geen andere afgang. Voor kleine kinderen kan dat aanleiding zijn om bovenaan te zijn gekomen, het op een brullen te zetten omdat er geen andere weg is dan dezelfde weg terug.

Iemand mailde n.a.v. de trap van vorige week: “Wat zijn er veel werkwoorden met ‘treden’, zoals  intreden, uittreden, toetreden, aftreden, betreden, overtreden.”
Ook aantreden en optreden horen erbij en je vertreden. Allemaal werkwoorden die met stappen doen te maken hebben, iets veiligs – dat wat je hebt of waar je bent – te verlaten om een nieuw standpunt te vinden.
Op luchthavens worden we er al op geattendeerd, want van verre hoor je die stem al: mind your step, mind your step, mind your step….