Meer dan een hand alleen

Niet alleen hand die wat doet, maar een arm die vastzit aan een heel lijf: een blik op het Vrijheidsbeeld in New York. Let op die geheven arm met de fakkel. Probeer zelf eens zo te gaan staan! Opvallend dat de mensen, die op de boot foto’s namen van voren, later weinig belangstelling hadden voor haar zijkant.

Wil iemand in staat zijn om dit gebaar te kunnen maken, dan vraagt dat het nodige. Om maar wat te noemen: actieve benen, volledig gestrekte wervelkolom, voorkant niet ingetrokken en innerlijk volledig achter dit gebaar staan. Hoe haar houding met dat specifieke gebaar de kijker confronteert, blijkt uit de reactie van al die mensen: ze doen iets terug, ze maken een foto! Dat camera’s geen fakkels zijn, zie je meteen.

*

De vriendin, die me deze foto’s opstuurde, had een ruimere blik. Terecht, want als je naar houdingen kijkt dan geeft elk standpunt er een ander zicht op.
In de medische wereld is het gangbaar om van drie kanten naar het menselijk lichaam te kijken: voor/achter, links/rechts en boven/beneden.
De beeldende kunst pakt het wel eens van ‘driekwart’, zoals schuin van achter dat je meer kanten tegelijk kunt zien, zij het van allebei de kanten een beetje.

Het zijaanzicht toont hoeveel vaart en energie deze dame heeft om het vuur van de vrijheid uit te dragen. Door met die rechtervoet af te zetten en de linker volledig op de grond laat staan, kan ze de fakkel zo hoog mogelijk laten zien zonder verlies van stabiliteit. Zowel van voren als van opzij is er een denkbeeldige lijn te trekken midden door haar heen, ze staat stabiel en stevig in de as.

De controle daarvan vraagt om een helicoptertochtje om haar van boven te kunnen zien, maar het kan simpeler.

Er is een bouwtekening op deze link te zien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_Libert%C3%A9
Op diezelfde link staan meer wetenswaardigheden, zoals de bronnen van inspiratie, de schepper van het beeld en waar er copieën te zien zijn.
Voor niet-Franstaligen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheidsbeeld_(New_York)
Voor mensen die graag de binnenkant willen zien: loop mee door de as omhoog de trap op naar haar stralenkrans, waar ramen inzitten: http://www.youtube.com/watch?v=71eOonyHJfQ