Atlanten of telamonen

Het is bekend dat als je gepakt bent door het een of ander, dan kruist dat ook steeds je pad.
Hermes doet dat bij mij, maar Atlas kan het ook niet laten.
Intussen ben ik weer een stapje verder met die ‘dubbele’ atlassen gekomen.
Ik kreeg de tip om bij atlanten en telamonen te kijken: 
wikipedia.org/atlanten
wikipedia.org/telamonen

Het tillen, dragen en torsen komt al heel lang voor in de bouwkunst. Menselijke gestalten die een dragende of steunende functie hebben alsof ze een zuil vervangen. Ze doen het op hun hoofd, soms met hun nek of rug, dan weer met hun armen. De ene keer zijn ze met een compleet lijf uitgebeeld, de andere keer alleen met een bovenlijf. De mannelijke beelden heten atlanten of telamonen, de vrouwelijke versie kennen we als karyatiden. (www.geschiedenis.nl )

Ook in Odessa zijn er atlanten op monumentale panden te zien. In mijn gidsje werd ik erop geattendeerd dat ze soms met een grapje hun taak als drager vervullen: de suggestieve houding dat ze de bol een beetje heen en weer wiegen waardoor de stabiliteit van het gebouw in gevaar lijkt te komen…

 

Google liet me overgens zien dat Telamon ook als naam van dienstverlenende firma’s in trek is: de Telamon die mensen zijn hand reikt om hen bij te staan met het een of ander. Inderdaad kan iedereen op z’n tijd een helpende hand gebruiken. Geven en nemen, bieden en ontvangen, trekken en duwen, slapen en waken; het zijn werkwoorden die bij elkaar passen. Samen geven ze een evenwicht aan tussen tegengestelde activiteiten. De atlanten die de bol heen en weer bewegen, laten die balans wel heel mooi zien.