Een bol door twee mannen gedragen

 

Atlas is niet de enige die iets op z’n nek heeft. In Venetië zag ik deze twee mannen op één knie onder een bol met een vrouwenfiguur erbovenop die iets doet.

 

Het was duidelijk geen Atlas die door een behulpzaam iemand geholpen werd om het hemelgewelf te dragen. Deze sterke kerels staan op de zoutpakhuizen. Schud de dame bovenop de bol een zak zout leeg? Iets met de symboliek van ‘het zout der aarde’ misschien? Of slaat ze met een stok op een soort gong? Ik weet het niet, maar ik ben wel nieuwsgierig. Eigenlijk zou ik morgen naar Venetië willen gaan om het daar nog eens preciezer te gaan bekijken en ter plekke vragen wat dat drietal daar doet.

 

 Deze foto’s kreeg ik als  vakantiekaart – na een gesprekje over Atlassen en andere beelden die iets dragen, tillen of torsen – van iemand die ik geattendeerd had op dit beeld op die plek in Venetië.