Snappen of begrijpen…

Soms hoor je een uitleg over moeilijke onderwerpen of in ieder geval een onderwerp waar je je nooit zo mee bezig gehouden hebt. Je hersens kraken. Je vraagt je af: snap ik dit wel? 


Zo verging het me afgelopen week tijdens de eerste bijeenkomst van de serie ‘Van bacterieel bewegen naar menselijke cultuur’.


Toch is het wonderlijk dat je het misschien best snapt, alleen is het onmogelijk om het na te vertellen. Dat is vers twee…