Art Deco

Op de expositie Art Deco in het Haags Gemeentemuseum zijn de japonnen uit die periode geëtaleerd op poppen die rustig ronddraaien. Dat geeft iets levendigs, alsof je bij een modeshow bent en dat is feitelijk ook zo. Je kijkt naar een tijdsbeeld dat is teruggehaald uit het begin van de vorige eeuw.

Wat opvalt bij die japonnen, is dat de taille ontbreekt of verlaagd is. De houding van de mannequins versterkt dat door gestrekte armen die naar de grond gericht zijn, maar met de polsen in haakse hoeken, handen parallel aan de grond.

Wat is de betekenis? Armen naar beneden gestrekt, waardoor de romp zich verheft en opstrekt? Een romp, die in die tijd bevrijd wordt van korsetten en gezien mag worden?