Slippers en sloffen

In veel landen is het de gewoonte om in huis je schoenen bij de deur uit te doen en binnen op pantoffels of slippers te lopen. Uit hygiënisch oogpunt of om je benedenburen niet te hinderen of omdat schoenen minder lekker zitten…

Niet alle mensen die zich met beweging bezig houden, zijn blij met slippers. Ik las ooit in een boek dat het lopen op slippers tot gevolg heeft dat je kramptenen krijgt, je gaat sloffen, je vergeet je benen op te tillen en je houdt er een slechte houding aan over. Is dat werkelijk zo en zijn slippers echt zo slecht?

In Japan is het de gewoonte om binnen op slippers te lopen, zelfs aparte slippers voor het toiletbezoek. Slippers hoor je zo klaar te zetten dat iemand er meteen in kan stappen. Ik heb gemerkt, wanneer je even snel wilt lopen, dat je dan vooral met je voorvoeten kleine snelle slofstapjes neemt, een beetje gedribbel, je knieën naar voren duwend, terwijl je voeten contact houden met de grond. In het NOH theater zag ik de vertraagde vorm: de voet schuift over de vloer tot de lengte van de stap en dan wordt de voet iets opgelicht en de hak landt gevolgd door de voorvoet.

Is het slecht? Het is alleen anders dan zoals wij lopen, wij maken actief een afzet met de voet, rollen over de bal van de voet af en tillen voet en knie op en landen dan. Normaal gesproken op de hak, maar er zijn uitzonderingen. Wij komen los van de grond. Zou het daar de bedoeling zijn om juist het contact met de grond te houden? ‘s Lands wijs, ‘s lands eer…