De hand van Jacob Cats

Op de markt in Brouwershaven staat een bronzen standbeeld van Jacob Cats. De dichter is bekend vanwege zijn uitspraak ‘Kinderen zijn hinderen’. Zijn huis in Den Haag, Sorghvliet, is nu het Catshuis, de ambtswoning van onze minister-president. Wat schreef Jacob Cats? Of intrigeert zijn rechterhand van zijn standbeeld me meer?

Een vuist met de duim tegen de gebogen vingers aan. Er is een opening tussen de duim en de rest van de hand. De arm is licht geheven. Wanneer hij een opgeheven wijsvinger zou hebben, dan is het beeld dat van een vermanende dichter. Toch anders dan de handhoudingen (mudra) die ik in een boek heb staan van de Boeddha’s uit de Borobudur op Java.

Jacob Cats kopieklein

In de kerk staat het originele beeld van zandsteen. Daar krijg ik uitsluitsel over de betekenis van zijn hand. Niks geen vermanende wijsvinger: hij heeft een omgekeerde pijp in zijn hand.