Vorm en dynamiek

In het Allard Pierson Museum (Amsterdam) is momenteel een expositie over Egypte. Een moderne manier van tonen hoe het er destijds was, een tijdlijn met beelden die eruit gelicht worden, waarbij de conservator uitleg geeft. Dynamiek!

Toch zijn de traditionele vitrines niet verdwenen. Gelukkig, want er liggen prachtige gave potten en schalen, die zo de perfecte vorm benaderen dat mijn handen ze in gedachten al omvatten. Drie duizend jaar oud en de tand des tijds doorstaan!

Het ware voelen en zien wordt gewekt. De dynamiek van het verwerken van klei resulteerde in een gestolde vorm. In mijn werk kom ik het omgekeerde tegen. Dan gaat het er om de juiste dynamiek te vinden om de nog verborgen vorm zichtbaar te laten worden. De ene keer door massage, de andere keer door gerichte bewegingsopdrachten. Mijn handen en ogen lijken veel kennis te hebben, waar ik zelf lang niet altijd weet van heb.

Ik vroeg het mijn kapper hoe dat bij hem gaat. Zijn handen voelen hoofden en herkennen bepaalde hoofden. Het is bezig zijn om de verhoudingen van het kapsel te vinden in samenhang met het hoofd. Zijn handen zijn bezig en hij houdt in de gaten wat het aan het worden is.

Een vriendin die portretten schildert zegt het zo: ‘Het klinkt misschien vaag, maar zolang ik nog geroepen lijk te worden door het portret, volg ik dat en op een zeker moment is het klaar. Het geroepen worden is opgehouden.’

Wat alleen het kijken naar oud aardewerk al niet te weeg kan brengen aan gedachten en hoe dat een bepaald soort dynamiek wekt: die vitrines zijn zo gek nog niet. Niet alles hoeft te bewegen om erdoor geboeid te raken.