Een goed begin

Het nieuwe jaar is begonnen. Het oude jaar is klaar, maar het geeft nog werk om het helemaal af te ronden: administratie en in het huishouden.

Lang geleden als stagiaire, had ik een patiënte die docent huishoudkunde was. Zij vertelde me dat er een mannen- en een vrouwenmanier bestaat om een dweil uit te wringen. Dit heb ik onthouden, vooral omdat ze zei dat de vrouwenmanier véél efficiënter is.
Tot mijn verrassing las ik in de roman ‘Het zat zo’ van Meir Shalev (blz 69) dat de hoofdpersoon – een man – vertelt: ‘Mijn moeder leerde me knopen aanzetten, overhemden strijken, broeken verstellen, eten koken en andere klussen die in mijn jeugd alleen meisjes werden bijgebracht, en zo kreeg ik op een dag ook les van haar in het vloeren dweilen.
Na een paar minuten zag ik dat ze met een geamuseerde blik keek hoe ik de dweil uitwrong. Ze vroeg me of ik dacht dat ik de dweil helemaal had uitgewrongen.
‘Helemaal,’zei ik trots. ‘Er zit geen druppel water meer in.’
Toen pakte ze de uitgewrongen dweil van me aan en wrong er meer en meer water uit.
Ik was verbaasd en eigenlijk ook een beetje verontwaardigd. Ze legde me uit wat ze als kind van haar moeder had geleerd: mannen wringen met kracht, vrouwen met verstand. Een man houdt de dweil vast met twee handen, beide met de rug naar boven, en draait dan alleen zijn sterke hand, terwijl hij zijn andere hand stilhoudt om ‘tegenwicht’ te bieden, zoals dat in vaktermen heet. Maar een vrouw, en zeker als ze deel uitmaakt van onze familie, dat wil zeggen, haar dweilopleiding heeft genoten aan oma Tonja’s hogeschool voor de schoonmaak, doet het zo: de rug van de ene hand wijst naar boven, die van de andere naar beneden, en beide handen doen het werk en draaien tot ze elkaar kruisen en de armen recht zijn, en zo worden meer draaimoment en negentig graden extra torsie verkregen.’ Tot zover dit citaat.

Van ervaringsdeskundigen is veel te leren! In romans worden vaker praktische handelingen beschreven in begrijpelijke taal. Ik pleit ervoor dat vanaf nu alle instructieboeken, handleidingen, helppagina’s van computerprogramma’s als een mini-roman door schrijvers geschreven worden, zodat de gebruikers – goedwillende mensen zonder kennis van zaken – begrijpen hoe ze iets handig kunnen doen. Voorspoedig nieuwjaar!